top of page

Hvornår og hvordan har I sidst testet og evalueret jeres strategi eller strategiarbejdet i jeres virksomhed?

Nu kan I nemt og hurtigt selv få helt styr på den og optimeret jeres strategiproces.

Pakkerne

StrategiTest er skræddersyet til ejerlederen, CEO's, bestyrelser, ledergrupper og kapitalfonde i SMV-segmentet - i alle brancher i Danmark

Startpakke_small.png

Planlæg jeres strategiproces FØR I starter jeres strategiarbejde, så I har OVERBLIK over hele processen.

​​​

Analysehoved_small.png

FØR I gennemfører en workshop, strategisk analyse eller lign, kan I få OVERBLIK over, hvilke væsentlige strategielementer I som minimum skal have med i analysen og planlægningen.

Batterimand.png

FØR I implementerer jeres strategi og giver den liv i jeres organisation, skal I have et overblik over implementeringsfasen og eksekveringsfasen, samt den helt afgørende menneskelige faktor.

Hvorfor bruge strategitest?

Skærmbillede 2022-12-19 kl. 14.41.08.png

Fordi du overordnet set får forbedret din forberedelsesfase, analysefase og eksekveringsfase

 

Hvad er StrategiTest?


StrategiTest er et nyt koncept på markedet i både form og indhold.

Med StrategiTest kan I på egen hånd evaluere kvaliteten af jeres strategiarbejde.

 

StrategiTest kan også benyttes som værktøj til optimering af jeres strategiarbejde.

 

Desuden kan StrategiTest give jer et indblik i, hvad I har godt styr på og hvad I mangler at få styr på.

 

StrategiTest er en strategisk tilstandsanalyse og selvevaluering, som giver virksomheden både en huskeliste, en tjekliste og en selvevaluering af det strategiske arbejde i virksomheden.
 

 

Hvad er udbyttet af StrategiTest?

 

Udbyttet ved en Strategitest er:

 • at I sparer tid,

 • at I sparer penge,

 • at I løfter kvaliteten

 • at jeres strategiarbejde blive mere målrettet, effektiv og værdiskabende.

 


 

Hvad indebærer StrategiTest?

 

StrategiTest indebærer overordnet evaluering og/ eller optimering af strategiprocessens 3 centrale faser.

 

Fase 1: Styring:

 • Er jeres strategiforberedelse god nok?

 • Det er meget væsentligt for et godt strategiarbejde, at I får startet rigtigt op på strategien. Heri ligger også at mangler og fejl samt manglende overblik over hele strategiprocessens bør undgås.

 • Få styring med strategien FØR I starter strategiarbejdet.

 

Fase 2: Analyse og planlægning:

 • Er jeres strategianalyse stærk nok?

 • Har I analyseret de vigtigste områder?

 • Er jeres strategiudvikling konkret og operationel nok?

 • Få styr på analysestrategien samt planlægningen FØR I påbegynder analysen og udviklingen af jeres fremtidige retning og prioritering.

 

Fase 3: Implementering & eksekvering:

 • Har jeres implementering af strategien nok kraft og har den sammenhæng med jeres mål?

 • Er jeres eksekvering af strategien planlagt rigtigt og har I nok fokus på fastholdelse af fremdriften?

 • Har I planlagt og styr på, hvordan I fastholder momentum?

 • Få styr på implementeringen og eksekveringen FØR i starter jeres strategi.

 

 

Hvordan er forløbet rent praktisk?

 

 1. I vælger indledningsvis en, flere eller alle testpakker, som passer til jeres behov.

 2. I definerer selv, hvor mange respondenter der skal svare  på spørgsmålene

 3. Derefter vil I få fremsendt testen samt tilhørende materiale og instruktioner, der er nødvendige for at kunne gennemføre testen.

 4. I vil efter jeres besvarelse af testen få resultatet via en overbliksskabende rapport, som visuelt vil vise jeres samlede besvarelse på de forskellige faser og spørgsmål.

 5. Der vil samtidig blive en direkte feedback og evaluering, som I kan benytte til at optimere jeres løbende strategiarbejde. Rapporten vil fortælle, hvilke områder I bør have særligt fokus på for at få størst mulig succes med jeres strategiarbejde.

 

StrategiTest besvares individuelt og det er vigtigt, at selvevalueringen gennemføres løbende og koordineret med det strategiske årshjul.

 

StrategiTest kan besvares af en person og/eller en gruppe:

 • Ejerkreds & bestyrelse

 • Direktion eller øverste ledelsesgruppe

 • Mellemledergrupper

 • Medarbejdere

bottom of page