top of page

StrategiTest® ønsker at inspirere
flere medarbejdere, mellemledere og topledere til:


- at involvere sig meget mere,

- at tage endnu større ejerskab og

- blive endnu bedre i stand til at kunne gennemføre virksomhedens strategi.
Pakkerne

StrategiTest® identificér jeres strategiske potentiale og giver anbefalinger til, hvordan I kan få optimeret jeres strategiprocesser.

StrategiTest® giver indsigt og svar på alle 3 niveauer i din virksomhed.

Kender I jeres strategiske potentiale?

Hvornår og hvordan har I sidst testet og evalueret strategiarbejdet i jeres virksomhed?

Hvorfor har nogen virksomheder mere succes end andre?

Du kan have et fantastisk produkt og befinde dig på et unikt marked, men fejler du i forhold til det strategiske arbejde, så bliver det op ad bakke, og succes bliver meget sværere at opnå.

 

Det skal sammenholdes med, at op mod 70% fejler i deres strategiarbejde!

 

Hvad er StrategiTest?

 • StrategiTest er et nyt koncept på markedet i både form og indhold.

 • Med StrategiTest kan I på egen hånd evaluere kvaliteten af jeres strategiarbejde på alle niveauer

 • StrategiTest er udviklet målrettet som værktøj til optimering af jeres strategiarbejde.

 • Desuden kan StrategiTest give jer et indblik i, hvad I har godt styr på og hvad i mangler at få styr på.

 • StrategiTest er en strategisk tilstandsanalyse, som giver virksomheden en tjekliste og en selvevaluering på kvaliteten af det strategiske arbejde i virksomheden.

Hvad er udbyttet af StrategiTest?

 • at hele organisationen bliver mere involveret, får større ejerskab og bliver bedre i stand til at udføre strategien

 • at I sparer tid og penge

 • at I får identificeret, hvad I kan optimere og hvordan I kan gøre det

 • at I løfter kvaliteten i jeres strategiprocesser

 • at jeres strategiarbejde bliver mere målrettet, effektiv og værdiskabende

 

Hvordan er forløbet rent praktisk?

 

 1. I vælger den StrategiTest, som passer bedst til jeres behov.

 2. Antallet af respondenter, der skal svare på spørgsmålene, er helt op til jer

 3. Derefter vil I få fremsendt testen samt instruktioner, der er nødvendige for at kunne gennemføre testen.

 4. I vil efter jeres besvarelse af testen få resultatet via en overbliksskabende rapport, som visuelt og faktuelt vil vise jeres samlede besvarelse på de forskellige fase/områder

 5. Der vil samtidig blive en direkte feedback og evaluering, som I kan benytte til at optimere jeres løbende strategiarbejde. Rapporten vil fortælle, hvilke områder I bør have særligt fokus på for at få størst mulig succes med jeres strategiarbejde.

 

StrategiTest besvares individuelt, samt anonymt og det kan gøres helt optimalt, ved at gennemføre de 3 strategitest løbende og koordineret med det strategiske årshjul.

 

StrategiTesten kan besvares af en person og/eller en gruppe:

 • Strategisk niveau: Ejerkreds & bestyrelse, direktion eller øverste ledelsesgruppe

 • Taktisk niveau: Mellemlederne

 • Operativt niveau: Medarbejderne

bottom of page